default-logo

DİRSEK ÇIKIĞI (RADİUS BAŞI ÇIKIĞI-BAKICI DİRSEĞİ-PULLED ELBOW)

Dirsek eklemi ekstansiyondayken yani dirsek tam düzken ve avuç içi aşağı bakar pozisyondayken çocuğun eli aniden çekildiğinde radius başının sublukse duruma gelmesine bakıcı dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı  ) denir

Genellikle 1-3 yaşlar arası görülür. 5 yaş sonrası bağ yapıları sağlamlaştığından görülme sıklığı giderek azalır.

Bakıcı Dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı  ) İçin Bulgular Nelerdir?

Kolu çeken kişi bu sırada bir klik sesi hissedebilir. Çekmenin hemen ardından çocuk ağlamaya başlar ve elini kullanamaz. Kolunu yanda, dirsek hafifçe bükülü ve el sırtı karşıya bakar pozisyonda tutar. Dirseğe açma kapama hareketi yaptırılabilir ancak avuç içi yukarı bakar pozisyona getirilmeye çalışılırsa çocuk ağlar ve direnir.

Bakıcı Dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı ) Niye Olur?

Radius başı oval bir şekle sahiptir ve çevreleyen annuler bağ denilen bir yapı radius başını stabilize eder. Avuç içi yukarı bakar pozisyona geldiğinde anuler bağın ön kısmı radius başının ön kısmına denk gelir ve bu bölgede radius boynu ile başı arasında hatırı sayılır bir derinlik farkı olduğundan anuler bağ radius başını kolaylıkla yerinde tespit edebilir. Fakat avuç içi yere bakar pozisyonda iken radius başının arka tarafı anule bağa denk gelir ve bu bölgede radius başı ile boynu arası daha sığdır. Eğer bu pozisyonda iken elden çekilirse baş bağın altından sıyrılabilir. Bu olay sırasında bazen bu bağda küçük yırtıklar da ortaya çıkabilmektedir.

Bakıcı Dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı  ) Tedavisi Nasıldır?

Tedavisinde hekiminiz yapacağı manipülasyonla radius başını yerine getirir. Çocuk anne- babasını kucağında otururken hekim bir eliyle radius başını tespit eder. Diğer eliyle çocuğun elini tutar ve hafif traksiyon uygulayarak dirseği düz pozisyona getirir. Ardından el ve önkolu avuç içi yukarı bakar pozisyona getirir ve dirseği tam bükülü pozisyona alır.  Bu manipülasyon sırasında bir klik sesi alnır ve baş yerine girmiştir.

Bakıcı Dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı  ) Tedavi Sonrasında Ne Yapılmalı?

İlk çıkık sonrası genellikle kolu tespit etmeye yani alçı veya atel yapmaya gerek yoktur. Manipülasyon sonrası 5-10 dakika sonra çocuk kolunu rahatça oynatmaya başlar. Yukarı kaldırabilmeye başlar. günü geçmiş , ihmal edilen durumlarda anüler bağ yaralanmasınıiyileşmesi için 1-2 haftasüreyle önkol supinasyonda uzun kol alçısı .

Bakıcı Dirseği (= ağrılı pronasyon = pulled elbow = dadı dirseği = radial baş çıkığı = çocuk dirsek çıkığı  ) Tekrarlar mı?

Her 20 çocuktan birisinde 5 yaşa kadar tekrarlar. Aile bu yönden bilgilendirilmelidir. Sık tekrarlayan olgularda cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir.