default-logo

TİBİA KIRIĞI (KAVAL KEMİĞİ KIRIĞI)

Ortopedinin en sık görülen, komplikasyonları en çok olan ve tedavisi en problemli kırıklarından birisidir. Kırıkların ortalama %15 ini oluşturur. Psödoartroz (kaynamama) oranı yüksek kırıklardır.

Lokalizasyon olarak en sık darbeye maruz kalan yerdir. Ön ve iç kısımda üzerini örten yumuşak doku ve kas kitlesinin olmaması sebebiyle açık kırık görülme oranı oldukça yüksektir.

Tibia kırıkları direkt ve indirekt mekanizmalarla oluşabilir.

  • Direkt Mekanizma: Çarpma, vurma, trafik kazası, ateşli silah yaralanması bu mekanizmaya örnektir
  • İndirekt Mekanizma: Sabit ayak üzerinde vücudun rotasyonuyla olur. Kayakçılarda sıklıkla görülür.

Tanıda ayrıntılı fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Nörovasküler değerlendirme (damar ve sinir muayenesi) mutlaka yapılmalıdır.

Tedavi: Tibia kırığı tedavisinin ilk aşaması kırık şüphelenilen olguda bilgili ilk yardım, kırık bacağın atel, tahta, yastık vs. ile tespiti ve yaralının hastaneye taşınmasıdır.

İkinci aşama hastanın çok iyi değerlendirilmesi, ek problemlerin araştırılmasıdır

Tibia kırığında üçüncü aşama kırık ve hastanın fiziki yapısının değerlendirilmesidir.

Tibia kırığı için başlıca tedavi seçenekleri:

  • Kapalı reduksiyon + alçı
  • Eksternal fiksasyon
  • Açık reduksiyon + plak vida ile tespit
  • İntrameduller çivileme

Hekiminiz hastanın genel durumunu, kırığın şeklini ve tipini gözönünde tutarak en doğru tedavi seçeneğini uygulayacaktır