default-logo

SKAFOİD (NAVİKÜLER) KIRIĞI

El bileğinde 2 sıra halinde dizilmiş 8 adet küçük kemik mevcuttur. Bunların arasında skafoid kemik en sık travmaya uğrayan kemiktir. Skafoid kemik kırıkları zor kaynayan ve çok komplikasyon gösteren kırıklardır.

Ağrı ve rahatsızlık hissi gibi bulgular gösterir. Kontakt sporlar, düşme veya çarpma sonrası el bileğinde rahatsızlık hissi ve ağrı şikayeti ile hasta müracaat edebilir. Ağrı çok belirgin olmayabilir. el bileğinde diğer tarafa göre hareket kaybı olabilir.

Skafoid kırığının tanısını koyabilmek için önce ayrıntılı muayene şarttır.

Radyografik olarak kırığı el bileği grafilerinde görmek her zaman mümkün olmayabilir. Skafoid kırıklarının tespiti için özel pozisyonlarda el bilek grafileri çekilir. Ancak herşeye rağmen bazı kırıklar ilk travma sırasında teşhis edilemeyebilir. şüpheli durumlarda 10-15 gün sonra çekilen grafilerde kırık hattında rezorpsiyondan dolayı kırık hattı daha rahat görülür.

Tedavisinde; akut ve stabil kırıklarda alçı ile konservatif tedavi ilk seçenek olabilir. Alçının şekli elin fonksiyonel pozisyonda başparmağı içine alavak şekildedir. Bu alçıya naviküler alçı diyoruz. Alçı süresi ortalama 8-12 haftadır. Şüpheli durumlarda el bileğini atele alarak 10-15 gün sonra röntgen tekrarı yapılmalı ve kırık görülmesi durumunda alçıya geçilmelidir.

Deplase akut kırıklarda kapalı reduksiyon ve alçı uygulanabilir. Kapalı reduksiyon yapılamayan durumlarda cerrahi gerekir.

Açık reduksiyon yapılan skafoid kırıklarında günümüzde genellikle mini vidalar kullanılmaktadır.

Gecikmiş kırıklarda ve psödoartroz (kaynamama) durumlarında greftleme yapılabilir.