default-logo

COLLES KIRIĞI (EL BİLEĞİ KIRIĞI)

Distal radius kırıkları yani genel bir değişle el bileği kırıkları ilk olarak Pouteau (1783) ve Colles (1814) tarafından röntgenin tıpta kullanımından önce tanımlanmıştır.

Önkol ; radius ve ulna denilen 2 adet uzun kemikten oluşmuştur. Bu kemiklerin alt uçlar el bileği eklemine ve üst uçları dirsek eklemine katılırlar. El bileği kırığı denildiğinde ilk kastedilen radius kemiğinin alt ucundaki kırıktır.

Colles kırığında radiusun alt ucundaki kırık el bilek dorsaline (yani el bilek sırtına ) doğru kaymıştır. El bileğinde açılanma ve kısalık gelişir el bilek bölgesinde çatal sırtı deformitesi meydana gelir.  Radius alt uç kırıklarının diğer yönlere deplase olan tipleri Barton ve Smith kırıkları olarak adlandırılır.

Sınıflama :

Extraartiküler(eklem dışı), intraartiküler (eklem içi) ve kırıklı çıkıklar olarak sınıflanabilir. Barton kırıkları kırıklı çıkık özelliğinde olup, radius ucundan eklemi ilgilendiren kemik bölgeden küçük bir kemik parçası kopar ve bu kemik parçası ile birlikte kemikler (el bileğinde yer alan küçük kemikler) disloke(çıkık) olur. Şayet kırık radiusun dorsal(sırt tarafı) kenarında ise çıkık dorsaledir ve bunun adı dorsal Barton kırığıdır. Eğer radiusun volar(el bilek iç tarafı) kenarından bir kemik parçası kopar ve karpal kemikler volare disloke olursa buna volar Barton kırığı denir. Chauffeur( Şöför ) kırığı radius ucunda karşılaşılan diğer bir kırık olup, radial stiloidin kırlmasıdır. İlk kez otomobil kullananlarda elin çarpması sonucu oluştuğu görüldüğü için bu ad verilmiştir.

Tedavi :

1. Kapalı redüksiyon ve alçı : Angulasyonlar düzeltilmeli ve radiustaki kısalık önlenmelidir. Özellikle ekstraartiküler kırıklarda bu yöntem uygulanır.
2. Perkütanöz çivileme : Kırık skopi altında redükte edildikten sonra ı olarak çivileme yapılır.
3. Açık redüksiyon ve plak ve vidalarla internal fiksasyon : Fragmanın çok olduğu durumlarda rijit fiksasyon yapıp erken harekete başlama imkanı verdiği için tercih edilir.
4. Eksternal fiksasyon : Özellikle çok parçalı kırıklarda tercih edilir. Radiusdaki kısalık, angulasyon ve eklme yüzündeki düzensizlikler eksternal fiksatör uygulanarak ligamentotaksis yani ligamentlerin gerdirilmesi yöntemi ile düzeltilir.

Komplikasyonlar :

1 ) Distal radio-ulnar eklem problemleri,
2 ) Spontan kapalı tendon rüptürleri ( özellikle m.ekstansör pollicis longus ),
3 ) Karpal Tunel Sendromu(sinir sıkışması).

El bileğinin çok görülen bir kırığıdır.

Açık el üzerine düşmekle oluşur. Kırık oluşması için kadınlarda ortalama 195, erkeklerde ise 280 Kg lık kuvvet gereklidir. Bu kuvvetler el bileği 40-90 derece dorsifleksiyonda iken geçerlidir. Dorsifleksiyon azaldıkça kırık için gerekli kuvvet miktarı da azalmaktadır.

Önkolun dış kemiği olan radius, el bileği ekleminin takriben 2 cm. üstünde kırılır ve ufak kemik parçası yukarı doğru itilir. Bu kırık “yemek çatalı” görünümüyle, kolaylıkla tanınır.

Tedavi için, röntgen filminin çekilmesi ve anestezi altında, parçaların yerlerine getirilip, bir ay kadar bileğin ince bir alçı bandajında tutulması gerekir. El ve önkol alçıdayken hasta, omzunun sertleşmesine dikkat etmelidir, çünkü böyle bir sertlik yerleştiği takdirde, düzelmesi oldukça zordur; omuzun tam serbest hareketi iyileşmeyecek şekilde kaybolabilir.

El Kırıklarında Açık Redüksiyon ve İnternal Fiksasyon Endikasyonları- Kime Cerrahi Yapılmalı?

Redüksiyon sağlanabiliyorsa konservatif yani ameliyatsız seçenekler uygulanır.Ancak özellikle genç hastalarda anatomik redüksiyon başarılamazsa cerrahi girişim uygulanmalıdır aksi takdirde kalıcı ağrı, fonksiyon kaybı, kireçlenme gelişme olasılığı ve şekil bozukluğu kaçınılmazdır

· Stabil olmayan kırıklar
· İyi redükte edilmemiş kırıklar
· Açık kırıklar
· Yumuşak doku problemi ile birlikte olan kırıklar
· Multipl kırıklar
· Eklem çi kırıkları
· Kemik kaybı ile birlikte olan kırıklargenellikle cerrahi olarak tedavi edilir

El Bilek Kırıklarının Komplikasyonları:

· Eklem sertliği
· Eklem kontraktürleri (özellikle fleksiyon kontraktürü)
· Ağrı
· Kuvvetsizlik
· Intrinsik kas kontraktürü
· Kronik ödem
· Tendon yapışıklığı
· Malrotasyon
· Eşlik eden yaralanma (damar, sinir, doku kaybı)
· Refleks sempatik distrofi
· Enfeksiyon
· Non union(kaynamama)