default-logo

HUMERUS KIRIĞI (KOL KIRIĞI)

Yetişkinlerde daha sık görülür. Transvers, oblik, spiral, parçalı, segmenter tipte şekilleri vardır. Direkt veya indirekt travmalarla ortaya çıkabilir.

direkt mekanizma- bu durumda kuvvetin yani travmanın etki ettiği yerde kırık oluşur. Trafik kazası, ateşli silah yaralanması ile ortaya çıkabilir.

indirekt mekanizma- el veya dirsek üzerine düşme ile oluşur. Kuvvetin etki ettiği yer ile kırık arasında belli bir mesafe vardır.

Humerus kırıklarının birçoğu konservatif yöntemlerle tedavi edilebilir. Velpo bandajı ile tespit, hanging arm cast (alçılı askı), U ateli , breysleme seçenekler arasındadır.

Ancak bazı durumlarda örneğin

-açık kırıklarda

- interpozisyon varsa (kırık uçları arasına başka dokular girmişse)

- yeterli redüksiyon (uç uca getirme) sağlanamadığı durumlarda

- damar sinir yaralanması varsa

- patolojik kırık ise (örneğin bir tümöre bağlı gelişmişse)

- dirseğe yakın spiral şekilli kırıklarda

- hastanın yatışını gerektiren ilave yaralanma varsa

- segmenter kırıklarda

cerrahi seçenekler uygulanır. Bu amaçla eksternal fiksatörler, intrameduller çiviler veya plak-vidalar kullanılır.