default-logo

BİSEPS TENDİNİTİ

BİSEPS ( pazı kası ) TENDİNİTİ

Biseps kasının uzun başının tendonu ( kirişi ) üst kol kemiğinin ( humerus ) baş kısmında bulunan iki çıkıntı ( büyük ve küçük tüberküller) arasından bisipital oluk adı verilen yeden geçer. Burada tendonun kılıfında inflamasyon olmasına ( yani sıvı birikmesine ) biseps tendiniti adı verilir.

Biseps Tendiniti Neden Olur?

Biseps tendiniti çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkar

  • Bisipital olukta düzensizlik: Bisipital oluk sığ ve düzensiz olursa tendon bu oluk içerisinde hareket ederken tahrişe uğrayabilir.
  • Aşırı kullanma: Halter sporu yapanlarda . tenis oynayanlarda , atıcılarda olduğu gibi aşırı kullanma, oluk içinde aşırı sürtünme yaparak biseps tendiniti nedeni olabilir.
  • Travma: Bisipital oluk üzerine gelen künt travma sonucu oluğu çevreleyen yumuşak dokularda fibrozis ( kalınlaşma- kabalaşma) gelişerek oluğu daraltabilir. Tendon daralan oluk içinde sıkışır.
  • Dejeneratif değişiklikler: Yaşlanma ile kemikerde olan dejeneratif değişiklikler sonucu bisipital olukta çıkıntılar ve kenarlarında düzensizlikler gelişir. Devamlı olarak tendonun burada sürtünmesi sonucu biseps tendiniti gelişir.
  • Sıkışma ( impingement ) sendromları: Rotator manşet tendiniti, kopmaları, kalsifik tendinit gibi durumlar eklem içinde inflamasyona yol açar. Biseps tendonu eklem içinden geçerken burada olan bir inflamasyon tendon kılıfını da etkileyebilir.
  • Biseps tendonu çıkığı: Biseps tendonunun bisipital oluktan sık sık çıkması ve yerine girmesi kılıfta sürtünmeye yol açarak bisipital tendinite neden olabilir.
Biseps Tendiniti Klinik

Biseps tendiniti olan hastalarda omuzun ön tarafında ağrı olur. Ağrı, kolun ön yüzü boyunca aşağı yayılır. Ağrının başlangıcı akut veya sinsi olabilir. Aşırı kullanma sonucu olanları genelde akut başlar. Ağrı omuz hareketleri ile özellikle kolun yana kaldırılması ve rotasyon hareketleri ile artar istirahat ile azalır. Hasta rahat edebilmek için hareketlerini sınırlar ve kolunu göğsünün yanında tutar.

Biseps Tendinitinde Tedavi

Biseps tendiniti erken evrede omuz kol askısı ile istirahate alınır. Ağrı geçinceye kadar istirahat devam eder. Ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar verilir. Ağrı geçince egzesizlere başlanır. Bisipital oluk içine lokal anestezik ve kortizon enjeksiyonlarının yayarı olabilir. 4-6 ayda konservatif tedaviye rağmen ağrı geçmezse cerrahi tedavi uygulanır.