default-logo

TIRNAK BATMASI

Tırnak batması, ayakta oldukça sık karşılaşılan sorunlardandır. Normal bir tırnak, tırnak yatağının üzerinde haftada 1mm uzar. Uzamanın kalitesini sağlayan doku tırnak yatağıdır. Eğer tırnak yatağı bir sebeple bozulursa tırnağın uzaması ve yönelimi de bozulur. Yavaş yavaş tırnağın yuvası zarar görür ve enfeksiyon gelişimine zemin hazırlanır. Bazı durumlarda tırnak yatağı sağlamdır fakat tırnak cildi tahriş ederek enfeksiyona neden olur. Bu iki durumun birbirinden iyi ayırdedilmesi gereksiz müdehalelerden kurtarır.

Tırnak Batması Niye Olur?

Ayakta olan mantar enfeksiyonu, ayak deformiteleri ( halluks valgus – başparmak kemik çıkıntısı gibi), yanlış ayakkabı seçimi ( sivri burunlu dar ayakkabılar), travmaya maruz kalınması, ayak hijyenine dikkat edilmemesi tırnak batmasına sebep olabilir

Tırnak Batması Tedavisinde Ne Yapılır?

Tırnak batması nda herşeyden önce problemin nereden kaynaklandığının tespiti önemlidir. Tırnak batması olan bir parmakta tırnak yatağının durumu iyi değerlendirilmelidir. Bir mantar enfeksiyonunun olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer mantar enfeksiyonu varsa buna yönelik tedavinin düzenlenmesi gerekir.

Tırnak batması olan parmakta eğer tırnak yatağı sorunu varsa mutlaka bunu düzeltilmesi, tırnak yatağı revizyonu yapılması gerekir. Tırnak yatağı sorunu olan tırnak batması durumlarında sadece tırnak çekilmesi çözüm olmayacaktır. Alttaki yatak bozuk olduğundan yerine gelecek tırnak da aynı şekilde bozuk gelecektir.