default-logo

EL BİLEK SİNİR SIKIŞMASI – KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

El bileğinin iç tarafında karpal kemikler ile fleksor retinakulum arasında bir aralık vardır. Karpal tünel adı verilen bu aralıktan fleksor tendonlar (el bileği ve parmakları bükmeye yarayan kasların kirişleri) ve median sinir önkoldan el bileğine geçer. Bu tünel içinde median sinirin herhangi bir sebeple basıya uğraması sonucu görülen nörolojik belirtilere karpal tünel sendromu denir.

KTS

KTS 2

KTS 3

Karpal Tünel Sendromu  Neden Olur?

Karpal tüneli daraltan birçok neden bu sendroma neden olur.

*el bileği kırık ve çıkıkları sonrası

*el bileği kireçlenmeleri

*el bileği eklemi sinoviti (el bileğinde sıvı birikimi)

*fleksor tendonların tenosinoviti (bazı romatizmal hastalıklarda)

*fleksor retinakulumun kalınlaşması

*kanal içinde tümörler (lipom, ganglion vs)

*sistemik etkenler (menopoz, gebelik, akromegali, şeker hastalığı vs)

Karpal Tünel Sendromu’nda Klinik Nasıldır?

Karpal tünel sendromu kadınlarda ve 40-50 yaşlarında daha sık görülür. İki tarafta olabileceği gibi tek taraflı da olabilir. Başparmak, işaret, orta ve yüzük parmaklarının iç yüzlerinde ağrı, yanma ve iğnelenme olur. Ağrı el bileğinden ön kolun iç yüzü boyunca omuza kadar yayılabilir. Karpal tünel sendromu nda ağrı hastayı gece uykudan uyandırır. Kolu sallamak, yataktan aşağı sarkıtmak ve eli oğuşturmakla ağrı azalır. Uykudan uyandıran ağrılı nöbetler birkaç dakikadan 1 saate kadar sürebilir. Gündüzleri de dikiş, örgü, veya yazı yazma gibi el işlerinden sonra ağrı ve uyuşukluk ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe his kaybı artar ve motor bozukluklar ortaya çıkar. İnce el hareketleri gerektiren işlerde beceriksizlik olur. Avuç içi kaslarda erime ortaya çıkar.

Muayenede el bileğinde median sinir üzerine parmakla veya refleks çekici ile vurulunca ilk 3 parmağa doğru yayılan elektiriklenme hissedilir ( tinnel testi ). El bilekleri bükülü durumda iki el sırtı 1 dakika boyunca sırt sırta dayanarak tutulursa iğnelenme karıncalanma hissedilir ( phalen testi )

KTS TENAR ATROFİ

PHALEN VE TINNEL TESTİ 

phalen_testi

tinnel_testi

Karpal Tünel Sendromu  Nelerle Karışır?

Boyun fıtığı, boyunda kireçlenme, torasik outlet sendromu gibi durumlarda da benzer şikayetler olabilir

Karpal Tünel Sendromu Tanısı Nasıl Konur?

Karpal tünel sendromu için hastanın öyküsünün dinlenmesi ve fizik muayene ile büyük oranda tanı konur ancak hekiminiz bunu teyid etmek için ve basının derecesini görmek için EMG tetkiki isteyecektir. EMG sinir iletim hızlarını ölçer ancak %90 oranında klinik ile uyumludur. Normal gelmesi tanıyı ekarte ettirmez.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi Nasıldır?

Siniri sıkıştıran yerel bir neden varsa bu ortadan kaldırılmalıdır. Kötü kaynamış bir el bilek kırığı varsa bu düzeltilir. Tümör varsa bu çıkarılır. eğer belli bir neden yoksa ve şikayetle yeni başlamış ve hafif derecedeyse el bileği 2-3 hafta kadar atele alınabilir. Belirtileri artıran mesleki çalışmalara ara verilir. Konservatif tedaviden yanıt alınamazsa lokal kortizon enjeksiyonu denenebilir. Ancak daha ileri derecedeki durumlarda, uzun süren vakalarda konservatif tedavi yanıtsızsa cerrahi tedavi uygulanır.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Nasıldır? Nekadar Sürer?

KTS 4

Karpal tünel sendromu ameliyatında sinire bası oluşturan transvers karpal ligament kesilerek karpal tünel rahatlatılır. İşlem 10 dakika kadar sürer.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatında Anestezi Şekli Nasıldır?

Karpal tünel sendromu ameliyatı için lokal yani sadece el bileği uyuşturularak yapılabileceği gibi kolun uyuşturulması ya da hastanın tercihi de gözönüne alınarak genel anestezi de uygulanabilir

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Sonrası Yatmam Gerekir Mi?

Karpal tünel sendromu ameliyatı sonrası yatış gerekmez

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Sonrası Elimi Nezaman Kullanabilirim?

Ameliyattan sonra 1. günden itibaren parmak ve el bileği hareketlerini zorlamamak kaydıyla yapabilirsiniz. Yaranın kapanması 2 hafta civarındadır. Bu süre içerisinde de zorlama gerektirmeyen işlere izin verilebilir.