default-logo

KALSİFİK TENDİNİT

Kalsifik Tendinit Nedir?

Kalsifik tendinit , omuzda dayanılmaz bir ağrıya neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Rotator manşetin tendonlarında dejenerasyon bursanın (omuzda rotator manşetin üzerinde yer alan sıvı dolu kesecik) inflamasyonuna sebep olur. Nekrotik ( ölmüş ) kollajen doku içerisine kalsiyum tuzları çöker. Bu bölge bir zarla çevrilir. Bu devreye kadar genellikle bir belirti vermez. Çok küçük bir travma ile örneğin yatakta dönerken tendon sıkışır  ve birkaç yüzeyel lifinde kopma olur. Kalsifiye parçacıklar bursa içine boşalır. Böylece akut bursit ( bursanın iltihabi durumu) gelişir, bursa içinde sıvı artışı olur ve bu sıvı kalsifiye parçacıklarla karışır. Bursa duvarları genişler. Daha sonra fibrin denilen yapışkan bir madde ile kalsiyum tuzları yapışır.

KALSİFİK TENDİNİT XRAY

Kalsifik Tendinit Klinik Bulgular

Kalsifik tendinit sıklıkla orta yaşlı erişkinlerde görülür. Akut devrede özellikle gece omuzunda şiddetli ağrıdan yakınır. Kolun yana kaldırılması ( abduksiyon ) ve rotasyon ( döndürme) hareketleri ağrıyı artırır. Hastalar genellikle kolunu vücuduna yapışık olarak ve hareketsiz tutar. Kalsifik tendinitte kronik şekilde giderek artan bir ağrı vardır. Abduksiyon fenomeni pozitiftir. ( kolun yana kaldırılması sırasında rotator manşet korakoakromial kemer altından geçerken yani 70 ile 110 derecelik abduksiyon -kolun yana kaldırılması- esnasında ağrı ortaya çıkmasıdır. Bu derecelerde rotator manşet humerus başı ile akromion arasında sıkışır. Kol daha fazla yana doğru açıldığında – abduksiyona geldiğinde-  ağrı geçer buna  ‘ Abduksiyon fenomeni ‘ adı verilir.) Omuz başında hassasiyet vardır. İlerleyen zamanlarda omuz çevresi kaslarda atrofi ( zayıflık, erime) gelişir.

Kalsifik Tendinit Tanı

Kalsifik tendinit için hastanın öyküsü, fizik muayene ve röntgen çekilmesi ile tanı konulur

Kalsifik Tendinit Tedavisi

Kalsifik tendinit akut evrede kol askıya alınarak istirahat ettirilir. Lokal anestezik ve kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Soğuk uygulama yapılır. Ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar verilir. Ağrı geçince aktif egzersizlere başlanır.

Kalsifik tendinit kronik evrede ultrason, kısa dalga diatermi gibi fizik tedavi araçlarından yararlanılır. Lokal enjeksiyon denenebilir. Yanıt alınamayan olgularda omuz artroskopisi yapılarak kireç odakları temizlenir ve akromioplasti yapılır.