default-logo

MENİSEKTOMİ

Menisküsün yaralanan kısmına göre bir kısmının, tamamına yakının ya da tamamının alınmasını ifade eder. Menisküs yırtığı tedavisinde son seçenek olmalıdır. Menisküs yırtığı için eğer yırtığın şekli ve yeri uygunsa mutlaka ve mutlaka menisküs tamiri yani dikilmesi yoluna gidilmelidir!!!

5?.???? ??? ????????-?????? vs ?????

menisektomi2

Partial-Meniscectomy[1]

Eğer tamire uygun bir yırtık değilse menisküsün yırtık olan kısmı çıkarılır ve geri kalan sağlam kısmı korunmaya çalışılır. Dizin ileriki yaşlardaki sağlığı açısından ne kadar menisküs dokusunun korunduğunun önemi büyüktür.

Menisektomi de erken dönemde sonuçlar ise yüz güldürücüdür. Çünkü fazla bir rehabilitasyona gerek olmaz. Ertesi gün hatta aynı gün içinde yürüyebilir hale gelinir, spora dönüş süresi oldukça kısadır.