default-logo

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA (IMPINGEMENT) SENDROMU

Korakoid ve akromion arasında bu iki çıkıntıyı birleştiren ve korakoakromial bağ adı verilen kuvvetli bir bağ vardır. Akromion, korakoakromial bağ ve korakoid ; korakoakromial kemer i oluşturur. Kolun yana açılması hareketi sırasında humerus başı ile bu kemer arasında bulunan yumuşak dokularda ( rotator manşet ve subakromial bursa ) patolojik bir durum olduğunda ağrı ortaya çıkar. Kolun yana açılması yani abduksiyon esnasında ağrı ortaya çıkmasına sıkışma sendromu ( impingement sendromu ) denir.

impingement

Bu sendromun en tipik özelliği kolun yana kaldırılması sırasında rotator manşet korakoakromial kemer altından geçerken yani 70 ile 110 derecelik abduksiyon (kolun yana kaldırılması) esnasında ağrı ortaya çıkmasıdır. Bu derecelerde rotator manşet humerus başı ile akromion arasında sıkışır. Kol daha fazla yana doğru açıldığında ( abduksiyona geldiğinde)  ağrı geçer buna  ‘ Abduksiyon fenomeni ‘ adı verilir.

Akromion altında humerusun üzerinde sürtünme ile olan hareketler omuzda rahatsızlıkların önemli sebeplerindendir. Sıkışma supraspinatus üzerinde yoğunlaşır. Sıkışma ( impingement ) ile oluşan lezyonlar 3 evrede incelenir.

1-Evre 1 ( Ödem ve kanama):

Tenis , yüzme beyzbol gibi sporlarda aşırı kullanma nedeniyle aşırı sürtünme olur. Buna bağlı olarak ödem ve kanama gelişir. Bunlar daha çok 25 yaş altında sporcularda olur. Bu lezyonları diğer lezyonlardan ayırt etmek için ‘ impingement belirtisi ‘ aranır. Bunun için humerusa yani üst kol kemiğine zorlu olarak öne kaldırma hereketi yaptırılır. Bu harekette akromion altında ağrı ortaya çıkar. Subakromial bursa içerisine anestezik madde verilir ağrı geçerse test pozitiftir.

Konservatif tedaviye cevap verir. İstirahat verilir. Soğuk tatbiki yapılır. Antiinflamatuar ilaçlar (ibuprofen, naproksen vb) verilir. Kol kısmen istirahate alınır. Baş üstü hareketler kısıtlanır. Germe kuvvetlendirme egzersizleri ile hareket açıklığı muhafaza edilir. Sporcuya hangi hareketin buna yol açtığı öğretilir ve önlem alınması sağlanır. Örneğin teniste servis atarken sıkışma meydana gelir. Oyuncunun servis atarken sahaya yan dönmesi sürtünmeyi azaltır.

2-Evre 2 ( Fibrozis ve tendinit ):

Tekrarlanan inflamatuar olaylar zamanla akromion altındaki bursada sertleşme ve kalınlaşmaya yol açar. Bu kalınlaşma nedeni ile sıkışma daha da artar. Bu tip 25-40 yaşlar arası daha sıktır. Semptomlar kronik olur ve konservatif tedavi ile iyileşmez. Cerrahi olarak bursa çıkarılır ve korakoakromial bağ eksize edilebilir. Daha sonra germe  ve kuvvetlendirme egzersizleri verilir.

3-Evre 3 ( osteofitler -kemik çıkıntıları- ve tendon yırtıkları):

Bu evrede osteofitler yani kemik çıkıntılar gelişir rotator manşet aşınır ve yırtılır. Bu tip 40 yaş üzerinde sıktır. Konservatif tedavi uygulanır. Bu tedavi başarısız kalırsa ve semptomlar 5 aydan fazla devam ederse omuz artroskopisi yapılır. Rotator manşet yırtığı varsa genç hastalarda akromioplasti ve rotator manşet tamiri yapılır.