default-logo

DİZ KAPAĞI ÇIKIKLARI- PATELLOFEMORAL EKLEM HASTALIKLARI

Femur ( uyluk kemiği) alt ucunun ön yüzünde troklea adı verilen bir oluk ve bu oluk içinde kayan patella ( diz kapağı ) arka yüzü arasındaki ekleme patellofemoral eklem denir.

PATELLOFEMORAL EKLEM

HABİTUEL PATELLA ÇIKIĞI

Diz tam açıkken patellanın normal yerinde olması ve diz bükülü duruma getirilince patellanın dışa doğru çıkmasıdır. Kızlarda daha sık görülür.Tek veya iki taraflı görülebilir.

Habitüel Patella Çıkığı Neden Olur?

Genellikle doğuştan bozukluklar sonucu olur.

Habitüel Patella Çıkığı  Klinik Nasıldır?

Habitüel patella çıkığı nda ilk bulgular genelde 5-7 yaşlarında ortaya çıkar. Diz ekstansiyonda yani tam uzatılmış durumda iken dizin görünümü normaldir, diz fleksiyona getirilince yani diz büküldüğünde patella dışa doğru kaymaya başlar ve yaklaşık 30-40 derecelik fleksiyon pozisyonunda patella oluğundan atlayarak tamamen dışa kayar. Diz ekstansiyona alınınca tekrar yerine gelir. Bu girip çıkma , kayma hareketleri dizin her bükülüp açılması sırasında olur ve ağrı yoktur. Eğer tedavi edilmezse ileride kireçlenme gelişir ve ağrı olmaya başlar.

Habitüel Patella Çıkığı Tedavisi Nasıldır?

Habitüel patella çıkığı tedavisinde cerrahi olarak gergin olan yapılar serbestleştirilir ve gerekirse kemik ameliyatları eklenebilir.

REKÜRRENT ( TEKRARLAYAN ) PATELLA ÇIKIĞI
Rekürrent Patella Çıkığı Nedir?

Rekürrent patella çıkığı bir dizde değişik zaman aralıkları ile ( yılda, ayda, veya haftada bir) birden çok patella çıkığı olmasına denir . Dizin bükülüp açılması sırasında patella normal yerindedir.

Rekürrent Patella Çıkığı Neden Olur?

Doğuştan veya sonradan olan nedenlerle olabilir.

Troklea ve patella displazisi: Troklea, uyluk kemiğinin alt ucunun ön tarafında yer alan oluktur ve patella bunun içinde hareket eder. Eğer troklea olması gerekenden daha sığ ise patella hareketi sırasında dışa doğru kayar.

Patella alta: Patella normalde durduğu troklea önünde değil daha üstte yerleşmiştir bu durumda kemiksel stabilite bozulur.

Bağ gevşekliği: Medial patellofemoral bağ denilen patellayı iç taraftan destekleyen ve dışa kaymasına engel olan bağın gevşek olması durumunda da rekürrent patella çıkığı görülür.

Rekürrent Patella Çıkığı Klinik Nasıldır?

İlk çıkık genelde küçük bir travma ile 11-13 yaşlarında görülür. Bu esnada hasta şiddetli ağrı duyar ve yere düşer. Dizin ekstansiyona gelmesi ile yani diz tam açılmasıyla patella sıklıkla yerine girer. Diz içine kanama olur ve diz şişer. Patella çıkığı daha sonra sık sık tekrarlamaya başlar. Tekrarlayan çıkıklarda ağrı ve şişlik çok daha az olur.

Rekürrent Patella Çıkığı Tanısı Nasıl Konur?

Hastanın hikayesinin dinlenmesi, fizik muayene ve röntgen yeterli olur. Muayenesinde korkutma testi oldukça değerlidir.( Bu testte hastanın dizi 30 derece kadar fleksiyonda yani bükülü durumda iken hekim parmakları ile patellayı dışa doğru iter. Hasta bu hareket esnasında çıkık olacakmış hissine kapıldığı için ya muayene edenin elini yakalar ya harekete engel olur ya da dizini tam açarak kasını kasar. )

PATELLAR KORKUTMA

Rekürrent Patella Çıkığı Tedavisi Nasıldır?

Genellikle cerrahi tedavi gerekir. Tedavide yumuşak doku ameliyatlarının yanısıra kemik ameliyatları da yapılır.