default-logo

KIKIRDAK KIRIKLARI – OCD – OSTEOKONDİTİS DİSSEKANS

Osteokondritis dissekans nedir?

Osteokondritis dissekans bir eklem yüzeyinden eklem kıkırdağına ait bir parçanın koparak ayrılmasıdır.

ocd resim

Osteokondritis dissekans en sık nerde olur?

Genellikle medial femoral kondilin ( uyluk kemiğinin dizin iç tarafında yer alan eklem yüzü) alt yüzünde yani yük binme yüzeyinde oluşur. Ancak daha az sıklıkta da olsa dizin dış tarafında da görülebilir.

Osteokondritis dissekans nasıl olur?

Yumuşamış eklem kıkırdağı ,altındaki bir kemik parçası ile birlikte eklem yüzeyinden koparak ayrılır ve sonuçta eklem faresi adı verilen eklem içi serbest cisim oluşur.  Kopan parçanın yerinde kıkırdakla örtülü olmayan bir krater kalır. Genç insanlarda diz eklemi içindeki eklem farelerinin çoğu osteokondritis dissekanstır.

Osteokondritis dissekans klinik nasıldır?

En sık görüldüğü yaşlar 10-20 yaşlar arasıdır. Yaklaşık %50 vakada travma söz konusudur. %60 olgu atletik yeteneği yüksek olup aktif sporla uğraşır. Hastanın dizinde ağrı ve zaman zaman olan şişmeler olur. Dizde emniyetsizlik hissi ve bazen kilitlenme olabilir ve dizin iç tarafında hassasiyet vardır.

Osteokondritis dissekans tanısı nasıl konulur?

Hastanın hikayesi, dikkatli bir fizik muayene , röntgen ve MR tetkiki istenebilir.

Osteokondritis dissekans tedavisi nasıldır?

Eğer kırılan parça ayrılmamışsa bazen kendiliğinden iyileşme görülebildiğinden spor yasaklanır, takip edilir. Eğer parça kopup ayrılmışsa cerrahi olarak yerine tespit edilebilir ya da diz artroskopisi yapılarak mikrokırık yöntemi ile bu bölgeye küçük delikler açılarak bu bölge kanlandırılır ve yeni kıkırdak oluşumu beklenir. Geniş bir yüzeyi ilgilendiren durumlarda kıkırdak nakli yapılır.

OCD_MR_görüntüsü

mikrokırık resim

mikrokırık artroskopik görünüm

mozaikplasti resim

mozaikplasti resim 2