default-logo

MENİSKÜS KİSTİ

Menisküs kisti nedir?

Menisküs kistleri genellikle dış menisküs te oluşan eklem hattında şişlik ve kronik ağrı ile karekterli içi sıvı dolu keseciklerdir.

menisküs kisti 2

meniscal-cyst[1]

Menisküs kistinde klinik nasıldır?

Menisküs kisti olan hastalar genellikle erişkin erkeklerdir. Aralıklarla ortaya çıkan bçlgesel ağrı vardır. Zaman geçtikçe ağrı artar. Diz eklem hattında dış tarafta karekteristik sert bir şişlik vardır. Diz büküldüğünde bu şişlik belirgin hale gelir ve diz açıldığında şişlik kaybolur. Rotasyon hareketlerinde ağrı olabilir.

Menisküs kisti tedavisi nasıldır?

Sorunsuz küçük menisküs kisti tedavi gerektirmeyebilir. Takip edilmesi gerekir. Eğer hastanın şikayeti varsa menisküs kistleri artroskopik olarak tedavi edilir ve aynı seansta eşlik eden menisküs yırtıkları da tedavi edilmiş olur.

Menisküs kalsifikasyonu ( menisküs kireçlenmesi ) nedir?

Gençlerde menisküs ler beyaz, esnek ve ışığı yarı geçirgen fibrokartilaj yapıdadır. Yaş arttıkça ışık geçirgenliği kaybolur. Opaklaşır ve renkler sarıya dönüşür. İlave olarak esneklik de kaybolur. Mekanik testler dokunun daha kuvvetli ancak daha az esnek hale geldiğini gösterir. Bu da muhtemelen kollajen liflerindeki çapraz bağlanmanın artmasındandır. Yaşlı menisküs teki lifsel ayrılmalar ve dejenerasyon böylece oluşur. Menisküs kalsifikasyonu sık görülür. Yaşlı insanlarda görülen menisküs kalsifikasyonunun menisküs lerin esneklik ve hareketlilik özelliklerini yok ederek kolay yırtılmalara neden olacakları açıktır. Menisküs kalsifikasyonu ayrıca gut hastalığı, psödogut hastalığı gibi kristal artropatilerde de görülür.