default-logo

HALLUKS VALGUS

Halluks valgus (ayakta başparmakta kemik çıkıntısı ) nedir?

Halluks valgus, ayak başparmağının dış yana doğru eğrilmesine denir. Tarak kemiklerinden 1. sinin uç kısmının iç tarafında kemik çıkıntısı gelişir. Hastalar genellikle orta yaş civarı yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabı giyen kadınlardır.

HALLUKS VALGUS

HALLUKS VALGUS 2

Halluks valgus neden olur?
1-Heredite, genetik yatkınlık:

Tarak kemiklerinin geniş olarak açıldığı geniş, taraklı ayaklar ve 1. tarak kemiğinin kısa ve içe yönelmiş olduğu ayaklarda sık görülür. Ailede halluks valgus hikayesi olanlarda halluks valgus daha sık görülür.

2-Mekanik:

Önü üçgen şeklinde olan dar ayakkabıların sürekli kullanımı parmağı dış yana doğru iterek halluks valgus gelişimine neden olabilir.

3-Kemiksel:

Medial kuneiform kemiğin ( ayaktaki küçük kemiklerden 1. tarak kemiği ile eklem yapanı )üçgen şeklinde olması 1. tarak kemiğinin içe doğru yönelmesine sebep olur ve buna bağlı halluks valgus gelişir.

4-Artrit:

1. tarak kemiği ile parmak kemiğinin eklemleştiği yerde ( yani kemik çıkıntısının görüldüğü bölge) kireçlenme gelişmesi veya bu bölgeyi etkileyen romatizmal hastalıklar halluks valgusa neden olur

5-Pes planus:

Ayak yayılır, 1. tarak kemiği içe doğru yönelir ve buna ikincil olarak parmak dışa doğru çarpılır ve sonuçta halluks valgus gelişir.

Halluks valgus tanısı nasıl konur?

Halluks valgus tanısı fizik muayene ile konulur ve çekilen grafiler ile tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Halluks valgus ta şikayetler nelerdir?

Halluks valgusta şikayetler genellikle mevcut bunyon üzerinde yoğunlaşır. Bunyon ağrılıdır. Şiddetli halluks valgus deformitesi birçok kez hem ağrılı hem de kozmetik problem olarak karşımıza çıkar. Uygun ayakkabı bulmak zorlaşır, özellikle kadınlar beğendikleri ayakkabıları alamamaktan şikayet ederler. Deformite ilerledikçe ikinci parmak da yukarı doğru kalkabilir ve ayakkabıya temas ederek yaralar, nasırlaşmalar ortaya çıkar. İleri durumlarda ağrı sürekli hal alır.

Halluks valgus tedavisi nasıldır?
-Cerrahi olmayan tedavi:
Tedavi

Halluks valgusta öncelikle

konservatif veya cerrahi yöntemlerin hangisinin kullanılacağına karar verilmelidir. Çoğu zaman öncelikle konservatif

yöntemler denenmelidir, çünkü birçok hasta

cerrahi tedaviyi ilk başta istemeyecektir. Ancak deformitenin ağrılı olduğu birçok durumda konservatif yöntemlerden fayda görüleceğine inanılmadığında doğrudan cerrahi tedaviye yönelinmelidir. Eğer hasta deformiteden ve ağrıdan şikayetçi değilse, günlük aktiviteleri sırasında kendisine bir zarar vermiyorsa ameliyat hastanın istediği kadar ertelenebilir. Halluks valgus cerrahisi acil bir ameliyat değildir ve şekil bozukluğunun ilerlemesini önlemek amacıyla cerrahi girişim yapılmaz. Yapılacak cerrahi girişim deformiteyi düzeltmeye yöneliktir.

Halluks valgus ta cerrahi ya da konservatif yöntemler seçilirken hastanın yaşı, aktivite düzeyi, hobileri, mesleği, esas şikayetinin ne olduğu dikkate alınmalıdır. En önemli nokta hastanın beklentilerinin ne olduğunun bilinmesidir zira uygulanacak yöntem hastanın beklentisini karşılayacak nitelikte olmayabilir.

 HALLUKS VALGUS SİLİKON MAKARA

HALLUKS VALGUS GECE ATELİ

Halluks valgus tedavisi hastaya deformitenin ve sorunlarının gidişatı hakkında açıklayıcı bilgiler vermek , ağrının nedeni- nasıl giderileceği hakkında aydınlatmak ve sonrasında hemen her zaman ayağa tam adapte olan ayakkabıların seçimi ile başlar. Halluks valgusta sivri burunlu topuklu bir ayakkabı yerine geniş taraklı, burun tarafı rahat ve geniş ayakkabıların seçilmesiyle erken dönemde ilerlemesinin önüne geçilebilir. Bunyondan kaynaklanan ağrı ayakkabının basısına bağlı ortaya çıktığı için bu basının ortadan kaldırılmasına yönelik rahat ayakkabı seçimleri ağrıyı azaltır. Bunların dışında tedavi edici, deformiteyi düzeltici etkisi olmamakla beraber sadece semptomları hafifletmeye yönelik parmak arası silikon makaralar ya da gece atelleri mevcuttur. Ancak unutulmamalıdır ki halluks valgusta cerrahi dışı hiç bir yöntem deformiteyi düzeltemez.

 -Cerrahi tedavi:

Halluks valgus ta cerrahi olmayan tedavi yöntemleri semptomları kontrol etmekte yetersiz kaldığında cerrahi seçeneklerden birisine karar verilir. Bugüne kadar ortopedik cerrahide en fazla sayıda teknik tanımlanmış hastalıklardan birisi halluks valgus tur. 100 den fazla cerrahi teknik tanımlanmıştır. Halluks valgusta uygulanacak herhangi bir cerrahi için temel amaçlar ;

* Bunyonu ortadan kaldırmak

* Ayak başparmağındaki kemiklerin dizilimini düzeltmek

* Eklem çevresindeki kas ve yumuşak doku dengesini sağlamaktır.

Hasta olası riskler, komplikasyonlar ve beklentiler açısından aydınlatılmalıdır. Uygulanacak olan cerrahi girişim mevcut deformitenin tüm bileşenlerini düzeltecek şekilde olmalıdır. Ayrıca seçilecek cerrahi teknik ayağın biyomekaniğini de bozmamalıdır.Halluks valgus deformitesinin düzeltilmesi için cerrahi tedavi planlandığında, fizik ve radyografik muayene bulgularının yanında hastanın temel şikayeti uygulanacak cerrahi girişimin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Seçenekler arasında metatarso-falangeal yumuşak doku rekonstrüksiyonu,1.metatarsın distalden yada proksimalden yapılan osteotomisi, proksimal falangeal osteotomi, medial küneiform osteotomisi, metatarso-falangeal eklem artrodezi, rezeksiyon artroplastisi yada bunların birlikte uygulanmasıdır.Halluks valgusun cerrahi tedavisindeki esas

amaç gerek kozmetik gerekse işlevsel açıdan düzelmenin sağlanmasıdır.