default-logo

EL BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ

  • TFCC (TRIANGULAR FIBROKARTIJAL KOMPLEKSİ = EL BİLEĞİ MENİSKÜSÜ) YARALANMASI
  • EL BİLEĞİNDE EKLEM İÇİ KIRIKLARDAN SONRA EKLEM YÜZÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ
  • SEPTİK ARTRİT (EKLEM İLTAHABI)
  • BAZI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA SİNOVİTİN TEMİZLENMESİ